Bázisintézmény

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 2020 augusztusától ismét viseli az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.
Büszkék vagyunk arra, hogy szakmaiságunkkal, valamint a 2017-2020 ciklus eredményességével második alkalommal is sikerült elnyernünk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye rangot.

A következő három évben is elkötelezetten támogatjuk az együttnevelésben részt vevő pedagógusok, gyógypedagógusok munkáját.

A Bázisintézmény jó gyakorlata:

Kapcsolattartó: Jenei Andrea intézményvezető, Venterné Balogh Angelika, intézményegység-vezető

06-1-313-44-64
titkarsag@jegymiai.hu

Szakmai anyagok

Hatékony tanuláshoz szükséges részképésségek

Diagnosztikus mérés bemutató

Bázisintézmény program (2021. 10. 15.)

pdf1, pdf2

Tavaszi Pedagógiai Napok 2022

pdf, pptx

Őszi Pedagógiai Napok (2022. 11. 17.)

ClassDojo – Kovács Ádám

Digitális diagnosztikus mérés – Bogár Orsolya Kinga

Digitális portfólió – Schüttler Vera

Együttnevelés szegregációban – Szeitz Mónika

Intézmény bemutatása – Jenei Andrea

Játékosítás lehetőségei kéttanáros modellben – Kerékgyártó Csilla

Tehetségfejlesztés – Fekete Dóra

A jó gyakorlat célja átlátható, szervezett, rendezett formában biztosítani a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók habilitációs-rehabilitációs ellátását az illetékességi körünkbe tartozó befogadó intézményekben. Az utazó gyógypedagógiai hálózati működés megszervezésére irányul a jó gyakorlat, a szervezetfejlesztés és a protokollalkotás segítségével.
A jó gyakorlat alkalmazásával intézményesül és formalizálódik az utazó gyógypedagógiai hálózatban az adminisztráció, a kapcsolattartás, és a szakmai munka folyamata, ami a gyermekek/tanulók ellátásában pozitív szakmai minőségi változást indít el.
A jó gyakorlat újszerűsége abban áll, hogy szervezetté és átláthatóvá teszi a hálózati működést egy belső szabályozási folyamat megvalósításával, melynek külső kontrollja többirányú lehet.
A gyermekek/tanulók a különleges gondozáshoz való joguknak megállapítását követően egy olyan ellátási rendszerbe kerülnek be, ahol az utazó gyógypedagógiai hálózatban dolgozó utazó gyógypedagógusok feladat- és tevékenységrendszere konkrétan meghatározásra került, így a tájékoztatás, információátadás, a gyógypedagógiai habilitációs-rehabilitációs ellátással együtt járó tevékenységek egységesen történnek meg minden intézmény és minden sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló esetében.