Bázisintézmény

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 2023 júniusától ismét viseli az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

Büszkék vagyunk arra, hogy szakmaiságunkkal, valamint a 2017-2020-as és a 2020-2023-as ciklus eredményességével harmadik alkalommal is sikerült elnyernünk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye rangot.

A következő három évben is elkötelezetten támogatjuk mind az együttnevelésben részt vevő pedagógusok, gyógypedagógusok munkáját, mind a szegregált intézmények gyógypedagógusait.

A Bázisintézmény jó gyakorlatai:

Kapcsolattartó:
Jenei Andrea igazgató,
Venterné Balogh Angelika, intézményegység-vezető

Elérhetőség:
06-1-313-44-64
titkarsag@jegymiai.hu

Szakmai anyagok

Hatékony tanuláshoz szükséges részképésségek

Diagnosztikus mérés bemutató

KISOKOS sajátos nevelési igényű középiskolás tanulók jogainak érvényesítéséhez a felvételi és az érettségi eljárások során

Bázisintézmény program (2021. 10. 15.)

pdf1, pdf2

Tavaszi Pedagógiai Napok 2022

pdf, pptx

Őszi Pedagógiai Napok (2022. 11. 17.)

ClassDojo – Kovács Ádám

Digitális diagnosztikus mérés – Bogár Orsolya Kinga

Digitális portfólió – Schüttler Vera

Együttnevelés szegregációban – Szeitz Mónika

Intézmény bemutatása – Jenei Andrea

Játékosítás lehetőségei kéttanáros modellben – Kerékgyártó Csilla

Tehetségfejlesztés – Fekete Dóra

2024. 04. 22.

Játékkészítés újrahasznosított anyagokból

Padlet – Játékkészítés újrahasznosított anyagokból

A jó gyakorlat egyrészt a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók együttnevelésének lehetséges területeinek, módjainak bemutatására, másrészt az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat működésének megszervezésére irányul.

A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók együttnevelési gyakorlatának bemutatása, a befogadó pedagógusok felkészítése és érzékenyítése, másrészt szervezetfejlesztés az Utazó Gyógypedagógusi Hálózatban, protokolláris elemek alkalmazásával – rendszerépítés a minőségi habilitációs-rehabilitációs ellátás biztosítása érdekében az adott tanév munkatervének megfelelően.

A jó gyakorlat célja olyan, a tantárgyi értékeléstől független jutalmazási rendszer kialakítása osztályban, vagy iskolai szinten, ami a pozitív viselkedések megerősítésével, a diákok motivációjára alapozva támogatja a tanulók magatartásának értékelését.

A különböző képességekkel rendelkező tanulókat tanító pedagógusok számára a differenciált tervezési szintek, folyamatok bemutatása, gyakorlati ismeretek, tapasztalatok átadása.

Az intézményi folyamatok digitalizálása a könnyebb hozzáférhetőség, az egyértelmű és transzparens kommunikáció, a pedagógusok együttműködésének és kollaborációjának, valamint a fenntartható fejlődés biztosításának érdekében. A tanulók digitális kompetenciáinak, együttműködésének, kollaborációjának, kreativitásának, kommunikációjának fejlesztése.