Tisztelt Szülők!

A járványhelyzetre való tekintettel változik az étkezések befizetési rendje.

A jelenleg már átutalással fizető gyermekekre ezek a változások nem vonatkoznak, hiszen a szülők már e-mailben kapják a fizetendő összeget és utalják a megadott határidőre.

A jelenleg készpénzben fizető szülők, amennyiben lehetséges, kérjük, hogy az ebédbefizetést átutalással rendezzék. Ehhez szükségünk lesz egy e-mail címre és egy átutalási nyilatkozatra. Az e-mail címet, melyre a további tájékoztatást szeretné kapni, szíveskedjék megküldeni a schakel.laura@jszszgyk.hu e-mail címre, amelyben megírja gyermeke nevét, osztályát és iskoláját.

Amennyiben továbbra is készpénzben szeretné rendezni az ebédbefizetést, úgy kérem, hogy az előre megadott befizetési napokon borítékba szíveskedjék betenni a pontos összeget. A borítékra írja rá a gyermek nevét, osztályát, étkezés típusát (ebéd vagy 3 x-i étkezés). Az üzenő füzetbe írja be, hogy milyen összeget küldött be gyermekével, melynek átvételét aláírásommal igazolom. A visszajáró összeg a nyugtával együtt a borítékban kerül visszaküldésre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az étkezés megrendelése a korábbi évekhez hasonlóan történik. Amennyiben még nem hozta be az iskolába a határozatot illetve folyamatban van, kérem, a kézhezvétel után beküldeni egy borítékban a gyermekkel. Megrendeljük az étkezést, majd a nyilatkozatot kitöltve, aláírva szíveskedjék visszaküldeni.

A napi étkezési díjak csökkentek, így a

3x-i étkezési díj:        439,20 Ft/nap

ebéd- étkezési díj:     304,20 Ft/nap

Az 50% kedvezménnyel rendelkezők az összeg felét fizetik naponta.

Amennyiben kérdése van, illetve további tájékoztatásra lenne szüksége, az alábbi elérhetőségeken megteheti:

Budapest 2020. szeptember 16.

Schakel Laura
JSZSZGYK  gazdasági ügyintéző
schakel.laura@jszszsgyk.hu

Tájékoztatás újabb járványügyi intézkedésekről 

Tisztelt Szülők! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési terve alapján szeretném Önöket tájékoztatni az intézményben bevezetésre kerülő újabb szabályokról.

  1. Betegségből adódó hiányzások igazolása: Amennyiben gyermekük bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
  2. Kulturális programok: Az intézményben hagyományosan megrendezésre kerülő zárttéri, nagy létszámú, több osztályt is érintő kulturális programokat egyelőre elhalasztjuk. 
  3. Belépés az iskolába: Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. 
  4. Úszásoktatás: Az őszi úszásoktatás felfüggesztésre kerül. 
  5. Sportkör: A sportköri foglalkozásokat kislétszámmal, lehetőség szerint szabadtéri helyszíneken szervezzük meg. 
  6. Étkezés: Az intézményben szeptember 01. óta a tanulók szakaszosan étkeznek, az ebédlőben egyszerre csak két osztály tartózkodik, ugyanazoknál az asztaloknál ülve, megtartva a megfelelő védőtávolságot. 

Jenei Andrea
intézményvezető

Kitüntetés

Sok szeretettel köszöntöm Fucsek Ildikó kollégámat, aki 2020. szeptember 02-án átvehette az ELTE BGGYK dékánja által adományozott Gordosné Szabó Anna-díjat. Nagy szeretettel és tisztelettel gratulálok neki a magam kollégáim nevében. Kívánom, hogy pályafutása során sok öröm, siker és még sok hasonló díj legyen munkája jutalma, mert nagyon megérdemli.

Jenei Andrea
intézményvezető

Intézményünk díjat kapott!

2020. augusztus 31-én, a járványügyi előírások betartása mellett megtartott tanévnyitó értekezleten adta át intézményünknek a Belső-Pesti Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, Csőváriné Gurubi Judit, és Tanügyi Osztályának vezetője, Garamvölgyiné Mérei Judit a Miniszter Elismerő Oklevele elismerést. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy megkaptuk ezt a díjat. Köszönöm a Tankerületi Központnak a felterjesztést és szülőknek, hogy a felterjesztést támogatták.
Leginkbb azonban köszönöm kollégáimnak a kitartó, lelkiismeretes, hihetetlenül nagy szakmaisággal végzett munkájukat!

Jenei Andrea

intézményvezető

Tanévnyitó

A 2020-20201. tanév ünnepélyes tanévnyitója, szeptember 01-én, kissé rendhagyó módon került megszervezésre. Diákjainkkal az udvaron találkoztunk. Már nagyon vártuk őket és ők is nagyon várták, hogy kezdődjön az iskola. Voltak, akik a hosszú iskola nélkül töltött idő miatt pityeregve érkeztek, mások azonnal örömmel vették birtokba az iskola udvarát. Jó volt látni őket, ahogy egyre felszabadultabbak, magabiztosabbak lettek.
Az 1. osztályosokat, a hagyományoknak megfelelően apró ajándékkal köszöntöttük, nagyon örülünk, hogy ők is velünk vannak.
Bízom abban, hogy még sokáig lehetünk hagyományos, iskolai módon együtt és abban is, hogy ebben a tanévben is felejthetetlen pillanatokat fogunk együtt tölteni. Én és pedagógus kollégáim ezen leszünk.

Jenei Andrea

intézményvezető

Fontos járványügyi intézkedések

Tisztelt Szülők! 

Kérem, az alábbiak szíves tudomásul vételét! 

Egészség megőrzés 

Kizárólag egészséges, tünetmentes gyermekeket fogadunk az intézményben.

Az intézménybe lépő tanulók testhőmérsékletét naponta, a felnőttek testhőmérsékletét alkalomszerűen ellenőrizni fogjuk.

Aki az iskolában lázas lesz, vagy egyéb, betegségre utaló tüneteket mutat, azt elkülönítjük, a szülőt és az iskolaorvost értesítjük. Amíg a szülő megérkezik, addig a gyermek számára felügyeletet biztosítunk.

A reggeli beléptetésnél a szülők nem jöhetnek be a külső kapun. Ha szeretnének ügyeket intézni, telefonon (06-1-31-44-64), vagy e-mailben (titkarsag@jegymiai.hu) egyeztetett időpontban megtehetik.

A maszk a gyermekek és pedagógusok számára nem kötelező. Más, az iskolába belépő személyeknek kötelező a helyesen feltett maszk viselése.

Ügyelet 

Az iskola azt kéri, a gyerekek a reggeli és esti ügyeleten csak a legszükségesebb időt töltsék. Az osztályok számára csak vegyes csoportban tudunk ügyeletet biztosítani.

Az ügyelet továbbra is reggel 7.00 órakor kezdődik.

Az első tanórát tartó gyógypedagógus kolléga 7.45-re érkezik és az osztály jelenlévő tanulóit felkíséri a tanterembe. A további, érkező gyermekek folyamatosan felvonulnak a tantermekbe.

A délutáni ügyelet 5 óráig tart, amennyiben az időjárás engedi, az ügyeletet az udvaron – vagy az udvaron és egy kijelölt földszinti osztályteremben megosztva oldjuk meg.

A járványügyi ajánlásokat szem előtt tartva, a tömeges jelenlétet lehetőleg elkerülve az önállóan közlekedő, egyedül hazainduló tanulók délután 15.45 órakor az aulából elindulhatnak, amennyiben a szülő/gondviselő ehhez írásban hozzájárul.

A gyermekeikért érkező szülők a várakozás ideje alatt nem tartózkodhatnak az iskola épületében, így a porta előterében sem.

Lehetőséget biztosítunk – az ajánlott szociális távolságtartás betartásának elérése érdekében – arra, hogy a szülők a gyermekeket 15.30 és 16.00 óra között is elvihessék az iskolából, ha erre lehetőségük nyílik. Kérjük, ezt a szándékukat írásban előre jelezzék az osztályfőnökök által kért módon!

Ha valaki a szokottól eltérő időben vinné el gyermekét, azt előre jeleznie kell az üzenő füzetben, vagy a KRETA-n, TEAMS-en keresztül.

Kapcsolattartás 

Az Önök számára a kapcsolattartásban az elektronikus megoldásokat részesítjük előnyben a KRÉTA és a TEAMS felületen keresztül.

Takarítás, fertőtlenítés 

A takarítás és fertőtlenítés folyamatos lesz az épületben.

A tanórákon és a szünetekben biztosítjuk a rendszeres, ahol lehet, az időjárás függvényében a folyamatos szellőztetést. Kérjük, hogy megfelelő ruhát biztosítsanak!

Testnevelés 

A testnevelés órák levegőzéssel, sétával, udvaron és a műfüves pályán is lebonyolíthatók, heti minimum egy óra a tornateremben lesz. Az úszásórák várhatóan szeptember közepétől indulnak.

Étkezés 

A reggeliztetést, ebédeltetést az étkedében elnyújtott időintervallumban bonyolítjuk le, egyszerre csak 2 osztály fog étkezni. Ebéd előtt mindenki kezet mos. Az ebédlő tisztán tartásáért és fertőtlenítéséért az étkezést lebonyolító szervezetek a felelősek.

Szülői kötelezettség 

Az intézmény járványügyi eljárásrendjének megismerése minden szülőnek kötelessége lesz, melyet a honlapon megtalálhatnak és a KRÉTA ellenőrzőn keresztül eljuttatunk. A járványügyi intézkedési terv elolvasását aláírásával, vagy a KRÉTA ellenőrzőn keresztül történő üzenettel kérem, igazolják 2020. szeptember 10-ig.

 

Budapest, 2020. szeptember 1.

Jenei Andrea

intézményvezető

 

Tanévkezdés

Kedves Tanulók és Szülők!

A 2020/2021-es tanév hagyományos formában fog indulni 2020. szeptember 01-én. Néhány fontos információt szeretnénk Önökkel megosztani a tanévkezdéssel kapcsolatban.

Nagyon fontos, hogy a járvány megfékezése érdekében, mindenki betartsa az egészségügyi szabályokat. A portán kézfertőtlenítőt helyzetünk el, ennek használata után alapos kézmosásra van lehetőség a földszinti folyosókon lévő mosdókban. Az intézményben dolgozókon és a tanulókon kívül mindenki csak szájmaszkban tartózkodhat az épületben. Ha úgy látjuk, hogy a védőtávolság betartása nehézséget okoz az iskolában, akkor a tanulóknak is javasolt a szájmaszk viselése. Ezért kérjük, hogy a tanulóknál mindig legyen szájmaszk. A gyerekek tanulásra készen érkezzenek az iskolába, hozzák be a megbeszélt taneszközeiket, mert ez a nap már tanítási nap lesz. Járványügyi tájékoztató.

A tanévnyitó ünnepségünket szeptember 1-én, 8.00 órakor tartjuk az intézmény udvarán, ahová csak az elsős és másodikos tanulók szülei jöhetnek be, számukra a szájmaszk kötelező.

CSAK EGÉSZSÉGES GYERMEK, TANULÓ ÉRKEZZEN AZ ELSŐ TANÍTÁSI NAPON AZ ISKOLÁBA ÉS UTÁNA IS FOKOZOTTAN FIGYELJEN MINDEN SZÜLŐ, HOGY NE KÜLDJE ISKOLÁBA GYERMEKÉT, HA BÁRMILYEN TÜNETET MUTAT. 

Kérjük a szülőket, hogy külföldi tartózkodásról értesítsék az osztályfőnököket.

Az osztályfőnökökkel a digitális oktatás alatt megszokott módon tudják a kapcsolatot tartani. Az intézmény elérésére a 06-1-31-44-64-es telefonszámon, vagy a titkarsag@jegymiai.hu e-mail címen van módjuk.

Szeretettel várjuk a tanulókat szeptember 01-én!

Budapest, 2020. augusztus 28.

Jenei Andrea
intézményvezető

 

Tanulói ügyelet

Tisztelt Szülők!

Augusztus 24-31-ig, 8.00-16.00 óráig intézményünkben szervezzük meg a tanulói ügyeletet.
Amennyiben szeretnék igénybe venni az ügyeletet, kérem, jelezzék a titkárságon, a 06-1-313-44-64-es telefonszámon, 2020. augusztus 18-án (kedd) 16.00 óráig!

Jenei Andrea
intézményvezető

TANÉVNYITÓ

Kedves Gyerekek és Szülők!

Tanévnyitó ünnepség és 1. tanítási nap szeptember 01-én,

8 órakor lesz.

Szeretettel várunk Mindenkit!

A gyerekeket ezen a napon délben haza lehet vinni.

Jenei Andrea
intézményvezető