Tisztelt Szülők!

A Magyar Közlöny 97. számában kihirdetett Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi LII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-át kiegészítette, és így 2021 szeptember 01-jétől azon 1-es típusú diabétesszel élő gyermek részére, akinek szülője vagy törvényes képviselője ezt kéri (írásbeli kérelem benyújtásával), az intézmény speciális ellátást biztosít.

Kérem, hogy augusztus 13-án, 24.00 óráig szíveskedjenek jelezni, ha 1-es típusú diabétesszel élő gyermekük számára speciális ellátást szeretnének kérni. Írásbeli kérvényüket a titkarsag@jegymiai.hu e-mail címre, vagy az intézmény címére (Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.) levélben küldjék el!

Üdvözlettel:
Jenei Andrea
intézményvezető

A jogszabály pontos szövege:

10. § Az Nkt. 62. §-a a következő (1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az általános iskola, a fejlesztő nevelést oktatást végző iskola, a kollégium, a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az intézmény – beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt is – felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján az (1b)–(1e) bekezdés szerinti speciális ellátást biztosítja.
(1b) Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára az (1a) bekezdés szerinti esetben és módon előírhatja
a) a vércukorszint szükség szerinti mérését,
b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.
(1c) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1b) bekezdés szerinti feladat ellátását
a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki a hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy
b) iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján biztosítja.
(1d) A szülő, más törvényes képviselő az (1a) bekezdés szerinti kérelmét az Eütv. 15. § (5) bekezdésével összhangban megtett formában nyújtja be.
(1e) Az intézmény vezetője az e § szerinti esetkörben egy esetleges rosszullét esetén az Eütv.-vel összhangban álló speciális ellátási eljárásrendet alakít ki.”

Kitüntetések a JEGYMIAI-ban

Intézményünk munkatársai a Miniszter Elismerő Oklevele és a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéseket vehették át június 21-én, a Belső-Pesti Tankerülti Központ ünnepségén Hajnal Gabriellától a Klebelsberg Központ elnökétől és Beleznay Tamás tankerületi igazgatótól.

Balázs-Pöll Petra Miniszter Elismerő Oklevele
Fucsek Ildikó Miniszter Elismerő Oklevele
Märcz Klára Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Mészáros Béláné Miniszter Elismerő Oklevele
Pálmai Krisztina Miniszter Elismerő Oklevele

Sok szeretettel köszöntöm kitüntetett kollégáinkat, és köszönöm az intézményben végzett magas színvonalú, példamutató szakmai munkájukat!

Jenei Andrea
intézményvezető

Polgármesteri Dicséret Szeitz Mónika kollégánknak

Nagy örömmel gratulálok a magam és kollégáim nevében kiváló munkatársunknak, Szeitz Mónikának, aki a tegnapi napon átvehette a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Dicséret kitüntetését.
Mónika 26 éve dolgozik Józsefvárosban, a józsefvárosi gyermekekért. Kiváló pedagógus, megbízható és segítőkész kolléga. Gyermekszeretete, szakmai tudása példaértékű. Nagyon örülök, hogy munkatársak vagyunk, bízom abban, hogy ez még sokáig így marad, és még számos sikerének lehetek tanúja.
Szívből, szeretettel gratulálok!

Tolnai piac

Az alsósok már izgatottan várták az idei tanév utolsó garasos programját, a Tolnai piacot. Mindenféle portéka közül választhattak, önfeledten vásároltak az összegyűjtött garasaikból. Reméljük mindenki elégedetten tért haza!

Lézerharc

Május utolsó hetét lézerharccal zártuk le. A diákok két csapatot alkottak;  a piros és a zöld harcosok. A két csapat, háromszor mérkőzött meg, mind a háromszor a zöldek nyertek, de a végére nagyon szoros állás alakult ki. A két csapatkapitánynak, Rita néninek és Ádám bácsinak is nagyon tetszett a játék. Jövőre visszavágó!

Kihívás napja

Az idei évben iskolánk ismét megtartotta május 26-án, szerdán a Kihívás napját. Ennek a rendezvénynek a fő célja, hogy felhívjuk a figyelmet az élethosszig tartó mozgás fontosságára, jelentőségére. Tanulóinkkal testnevelés óra keretében beszélgettünk ennek az eseménynek a jelentőségéről, majd a hallottak alapján egy kvízt kellett kitölteniük közösen. Ezután jöhetett a sok kihívással járó akadálypálya, melyen minden diákunk nagy bátorságról és kitartásról tett tanúbizonyságot. A sportos délelőtt jó hangulatban, kellemes mozgással telt el.

 

Tabletes játékverseny

Május 18-án megrendezésre került a tanév utolsó tabletes játékversenye, mely során az év kedvenc játékával a Snake Rivals-zal játszhattak ismét a gyerekek. Nem csak egymással mérhették össze ügyességüket, de korábbi rekordjukhoz képest saját fejlődésüket is láthatták. A legtöbb pontot ezúttal Rusznyák Zsigmond 4. osztályos tanuló szerezte, gratulálunk az elért eredményhez!

Gördeszka tanfolyam

Ezen a héten is sok izgalmas program vár tanulóinkra. Azok a diákok, akik 200 garast összegyűjtöttek Gördeszka tanfolyamon vehettek részt. A programon, megtanulták az alap gyakorlatokat, fejlesztették egyensúlyukat és a koordinációs képességüket. A tanfolyam végére, mindenki bátrabban használta a gördeszkát.