Kapcsolat


Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola
1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15.
Telefonszám: +36-1-313-44-64

e-mail: titkarsag@jegymiai.hu
OM azonosító: 038413

Intézményvezető: Jenei Andrea

Iskola nyitvatartása:
Szolgalmi időszakban hétfőtől péntekig 7.00 – 17.00 óráig.


Kedves Szülők, Érdeklődők!

Intézményünkben tanulásban akadályozott, beszédfogyatékos, valamint autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek egyénre szabott fejlesztését, nevelését-oktatását valósítjuk meg.

Biztonságot adó, gyermekközpontú intézmény vagyunk. Családias, kis létszámmal működő osztályainkban a gyermekek barátságos hangulatban tanulnak. A nevelés-oktatást differenciált formában valósítjuk meg. Az egyénre szabott fejlesztés tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek során változatos formában és keretekben, tevékenykedtetéssel történik, melyhez számítógépek, tabletek és interaktív táblák is nagyban hozzájárulnak. Az 1. osztályosokat Meixner-féle diszlexia prevenciós módszerrel tanítjuk olvasni.

Nagy hangsúlyt fordítunk a szociális-kommunikációs készségek, a gondolkodási képességek, a figyelem, emlékezet, és praktikus készségek fejlesztésére annak érdekében, hogy a későbbiek során, a mindennapokban tanulóink jól boldogulhassanak, sikeresek és saját képességeiknek megfelelően önállóak legyenek. Pedagógusaink közös célja, hogy a tanulók sikerélményekhez jussanak, tehetséges tanulóink képességeiket kibontakoztathassák. Pszichológus és pszichiáter is támogatja a fejlesztéseket.

Tanórai és szabadidős tevékenységeket biztosítunk a gyerekek számára: a számunkra elérhető kereteken belül gyakran szervezünk múzeum, színház, bábszínház stb. látogatásokat, kirándulásokat, nyári táborozást, erdei iskolát. Intézményünkben az 4-5. osztályban úszásoktatásra járnak a tanulók, 1. osztálytól az informatika, 4. és 7. osztálytól az angol nyelv tanulására, minden osztályfokon hittan oktatásra van lehetőségük.

Figyelmet fordítunk arra, hogy a tanulók elegendő időt legyenek levegőn a szépen felújított, játszótérrel felszerelt udvarunkon legyen idejük játszani,

rajzolni, zenélni, sportolni és kézműveskedni. Kiemelt pedagógiai feladatunk tanulóink tehetséggondozása. A 2017/2018. tanévtől kiválóra akkreditált tehetségpontként működünk.

A másnapi tanórákra a gyerekek a délutáni foglalkozások idejében készülnek fel, házi feladatot otthonra nem adunk.

Iskolánkban a szülőkkel pozitív, hatékony és eredményes kapcsolattartási formákat alakítottunk ki. Az együttműködés a gyermekek érdeke, és elengedhetetlen feltétele az eredményes, boldog iskolai létnek. Igény szerint nyílt napot tartunk, illetve előzetes telefonon történő egyeztetés után bármikor és nagyon szívesen állunk az érdeklődő szülők, nevelők rendelkezésére.