Pályaválasztási nap

2023.október 6-án pályaorientációs napot tartottunk. Ebből az alkalomból tanulóink két csoportban más-más helyszínre látogattak.

Az 1-3. évfolyam a VIII. kerületi tűzoltóságot nézte meg. A tűzoltók röviden elmesélték mi is a dolguk, megmutatták milyen eszközökkel dolgoznak. Megengedték diákjainknak, hogy beülhessenek a tűzoltóautókba, felpróbálhassák a sisakot, aki szeretett volna még be is öltözhetett. Ezután az udvaron vizes célba-lövést szerveztek. Végül megmutatták milyen egy riasztás, hogyan csúsznak le a tűzoltók a rúdon.

A felsőbb évfolyamosok a Hungária kocsiszínt tekintették meg. Átfogó képet kaptak arról, hogy hol tárolják a villamosokat, hogyan javítják őket, milyen különböző képesítésű szakember szükséges ahhoz, hogy a járművek napi szinten több száz embert tudjanak szállítani. Benézhettek a vezetőfülkébe, ahol a különböző gombokat is kipróbálhatták. A végén még azt is átélhették a villamoson ülve, hogyan mossák le azt a hatalmas sárga tömegközlekedési eszközt.

Iskolánk is csatlakozott a Békés Iskola Programhoz

2023. október 10-én újabb képzéseken vehettek részt a kollégáink, amelyek az intézményünkbe bevezetésre kerülő Nyugi Ovi és Békés Iskola programhoz nyújtanak segítséget pedagógusaink számára. Köszönjük a lehetőséget a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.-nek (ZKNP) és a Józsefvárosi Önkormányzatnak, akik a program bevezetését támogatják. Továbbá köszönjük a képző trénereknek, Adler Kata prevenciós koordinátornak és Jármi Éva pedagógiai szakpszichológus, bullying szakértőnek a nagyszerű, élményalapú képzések megtartását.

KIP képzés

A tantestület 13 tagja vett részt 2023. október 06-08. között Ráckevén azon a továbbképzésen, melyen a komplex instrukciós programot (KIP) ismerhettük meg. A hétvége aktívan, sok munkával, tervezéssel telt. A képzést sikeresen zártuk, így a KIP program iskolánkban is bevezetésre kerül. Reméljük a gyerekek is örömmel fogadják majd ezeket az új típusú foglalkozásokat!

A szakmai elfoglaltságon túl ez alkalommal lehetőségünk volt a közös kikapcsolódásra, beszélgetésekre is. A képzés, és az ezt kísérő programok a Rotary Club Margitsziget támogatásával valósulhattak meg. Köszönjük!

Kacsala Gabriella intézményegységvezető-helyettes, gyógypedagógus, Gordosné Szabó Anna-díjat kapott

A díjat, azok a szakmai gyakorlati képzésben résztvevő gyakorlatvezető gyógypedagógusok kaphatják, akik a leendő gyógypedagógusok gyakorlati képzését a tudomány és a kutatás legfrissebb elméleti eredményeinek felhasználásával reflektív és innovatív módon gazdagítják/gazdagították. Idén, 2023. szeptember 08-án munkatársunk, Kacsala Gabriella is átvehette ezt a nagyon rangos díjat.

Kacsala Gabriella 17 éve gyógypedagógus, 10. éve a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola munkatársa.

Gyógypedagógusi tevékenységeit nagy szakértelemmel és szakmai hozzáértéssel végzi. Pedagógiai munkájában olyan módszertani kultúrát képvisel, mellyel differenciáltan szolgálja mind a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését, mind a befogadó pedagógusok szakmai kiteljesedését.

Kapcsolata nemcsak a tanítványaival, hanem szüleivel is egyaránt közvetlen, nehézségeikkel, kérdéseikkel bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá.

Az új kihívások hatására is minden helyzetben megállja a helyét és a változások lendületet adnak munkájának. Széles életkori skálát átfogva neveli-oktatja és fejleszti a gyermekeket, óvodától érettségiig képes elvarázsolni a sajátos nevelési igényű tanulókat.

Több éve gyakorlatvezető tanárként is aktív, gyógypedagógus hallgatói magas szintű szakmai tudást kapnak tőle. Ugyanakkor vallja, hogy a fiatal nemzedéktől legalább annyi impulzust, új tudást kap, mint a hallgatók tőle. Partneri kapcsolatra törekszik, így vezeti a gyakorlatokat. Figyel hallgatói erősségeire, ezeket hangsúlyozza, de ügyel arra is, hogy miben tud számukra fejlesztési lehetőséget megfogalmazni, és a fejlődés útjához is tud irányt mutatni.

A járványhelyzet idején azoknak a hallgatóknak, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak gyakorlatukon részt venni, videókat készített tanóráiról, és online tartotta meg szakmai gyakorlatukat.

Gyakorlatvezetőként nyílt kommunikációjú, őszinte és egyenes. Hallgatói emberi tulajdonságai miatt is tisztelik, elismerik. Majdnem minden évben lett olyan kollégánk, aki az ő hallgatója volt, mert nála szerette meg az intézményünkben folyó gyógypedagógiai munkát.

Pedagógus közösségünk fontos tagja, tapasztalatával, értékes észrevételeivel, javaslataival útmutatást ad mindenki számára.

Nagyon nagy szeretettel gratulálunk Gabinak, nagyon büszkék vagyunk a munkájára és további sok sikert kívánunk neki!

A nevelőtestület nevében:

Jenei Andrea
igazgató

TANÉVNYITÓ

Kedves Gyerekek és Szülők!

A 2023-24. tanév megnyitása szeptember 01-jén, 8 órakor lesz.

A tanévnyitó ünnepség után osztályfőnöki órák lesznek, ebéd után haza lehet menni.

Várunk minden tanulót és szülőt sok-sok szeretettel.

Jenei Andrea
intézményvezető

Művészeti és digitális ötlet-tár – zárórendezvény

2023. május 26-án rendeztük meg az NTP-INNOV-22-0044 kódjelű „Művészeti és digitális ötlet-tár” elnevezésű pályázatunk zárórendezvényét. A családi- és projektnap során diákjaink és meghívott vendégeink komplex művészeti és digitális foglalkozásokon vehettek részt.

Pályázatunk során a művészeti, valamint a digitális kompetenciák erősítését segítő műhelyekben, élmény-, felfedezés- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó programot tudtunk megvalósítani. A zárórendezvényen 4-4 tehetségműhely munkáiba nyertek betekintést a részt vevők.

· A Zene-tár művészeti és digitális tehetségműhely foglalkozását Bakó Antalné vezette. A jelenlévők kipróbálhatták, milyen a hangbotokkal való zenélés. YouTube videó segítségével Grieg: In the Hall of the Mountain King című művét is lejátszhatták közösen.

Ezután a PANkreátorok csoport „A csitári hegyek alatt” című népdalára készült videót nézték meg, melynek koreográfiáját gyorsan meg is tanulták.

· A Kép-tár művészeti műhelyt Szilágyi Erzsébet Judit vezette. Kicsik és nagyok egyaránt színes papírból készült, 3 dimenziós mandalákat és füzéreket készíthettek különböző technikákkal.

· A Kép-tár digitális műhely foglalkozásán a csoportok tagjai kis detektívekké válhattak. Kovács Ádám műhelyvezető bábukat rejtett el az intézmény területén, melyeket meg kellett keresni. Ám ez nem volt olyan egyszerű, hiszen a képek, melyek útbaigazították a nyomozókat, nem sokat meséltek. Ha segítségre volt szükségük, kaphattak egyre gazdagabb további nyomok álltak rendelkezésükre

· A Tánc-tár művészeti és digitális műhelyében a különböző táncstílusoké volt a főszerep. A műhely vezetője, Kis Lili Barbara a klasszikustól a modern táncokig, mindenféle stílussal és lépéskombinációval ismertette meg a vendégeket. Leginkább a magyar ugrós néptánc rejtelmeiben merültek el.

· A Mese-tár művészeti és digitális műhelyében is nagy munka várt a csapatokra. Vigh Laura műhelyvezető különböző meséket hozott, melyeknek képeit nemcsak össze kellett illeszteni, de egy online kvíz során ki is kellett találni, melyikről van szó. Szerencsére ez minden alkalommal sikerült.

A pályázat műhelyeiben készült alkotásokat, produktumokat kiállítottuk, így mindenkinek lehetősége nyílt megcsodálni a műalkotásokat.

A zárórendezvényen az iskola Furulya tehetségműhelye, valamint Szín-kör-játék tehetségműhelye is fellépett a Fővárosi Kulturális Fesztiválon bemutatott nyertes produkcióikkal. Ezen felül a délelőtt során a Zene-tár műhelyben tanult „A csitári hegyek alatt” című népdalt közösen elénekeltük és elmutogattuk, ahogy azt sikeresen megtanultuk. Végül, de nem utolsó sorban felhúztuk a tánccipellőinket és közösen roptuk a Tánc-tár műhelyben elsajátított koreográfiát.

A program végén állófogadás keretében megvendégeltük diákjainkat és vendégeinket üdítővel, egy szelet pizzával és fagyival.

Jó érzésekkel, testileg-lelkileg feltöltődve zártuk a napot és a pályázatot!

Művészeti és digitális ötlet-tár – május

Májusban befejeződtek az NTP-INNOV-22-0044 pályázat műhelyeiben a foglalkozások.

Zene-tár – művészeti műhely

Vezető: Bakó Antalné

Májusban egy alkalommal újra találkoztunk, hogy előkészítsük és begyakoroljuk a zárórendezvényre szánt produkciót. Az In the hall of the mountain King című dalt gyakoroltuk hangbotokkal, majd a PANkreátorok A csitári hegyek alatt című népdalhoz készített mozgást igyekeztünk memorizálni.

Kép-tár – művészeti műhely

Vezető: Szilágyi Erzsébet Judit

A májusi foglalkozás első témája a felszabadult vegyes technikák használata volt. Olyan alkotást hozva létre, amin több technikai megoldást, eszközt is alkalmazhattak a gyerekek.

A következő alkotó műhelymunka már kötöttebb, rendigénylő, ritmusos mandalakészítés volt. Adott formahalmazból válogathattak a gyerekek, de egy idő után saját formavilágukra rátalálva igazán egyedi alkotások születtek.

Az utolsó együtt töltött műhelymunkát az összegzés, közös elemzés és a projektnap előkészítése jellemezte.

Tánc-tár – művészeti műhely

Vezető: Kis Lili Barbara

A május hónap műhelyfoglalkozásainak nagy része már a zárórendezvényre történő felkészüléssel telt. A hónap elején megismerkedtünk a zumba műfajjal, ezen a foglalkozáson mindenki alaposan elfáradt. A hónap hátralévő részében a zárásra készültünk: közösen kiválasztottuk azt a táncot, amellyel végül az egész iskolát megismertettük a zárórendezvény során. A foglalkozások, bár fárasztóak voltak, ugyanúgy jó hangulatban teltek.

Mese-tár – művészeti műhely

Vezető: Vigh Laura

A májusi foglalkozáson közösen egy mese kvízt állítottunk össze a zárórendezvényre. Ismert mesékhez írtunk fejtörőket, találós kérdéseket.

Kép-tár – digitális műhely

Vezető: Kovács Ádám

A 6. foglalkozáson Victor Vasarely munkásságával ismertünk, meg. A gyerekek kutatómunkát folytattak az interneten fellelhető munkáiról. Megpróbálkoztak saját geometrikus alakzatokat készíteni, amihez a digitális rajztáblát is segítségül hívták.

A 7. alkalommal a fraktálok lebilincselő világába csöppentünk. A tanulók az Online Fractal Generator programmal készítettek különböző ismétlődő alakzatokat. Nagyon érdekes alkotások születtek.

A 8. találkozásunkkor a projekt zárórendezvényére készítettük elő a bábok felhasználásával a kincskereső játékunkat. Az iskola épületének 10 pontjára helyeztünk ki bábukat, amiket a

korábban készített fényképek alapján kell megkeresniük a kincskeresőknek. Az iskola udvarától, a pincén keresztül, az iskola összes rejtett zugát felfedeztük.

Tánc-tár – digitális műhely

Vezető: Kis Lili Barbara

Május hónapban az első foglalkozáshoz a TitTok közösségi média felületet hívtuk segítségül: a gyerekek kérésére az egyik ott felkapott táncot tanultuk meg videó segítségével. A gyerekek nagyon lelkesek voltak az egész foglalkozás alatt, motiváló erejű volt számukra, hogy olyan felületet használtunk, és olyan tudást sajátítottunk el, ami hozzájuk közel áll. A következő foglalkozáson különböző régi táncokról beszélgettünk és néztünk azokról videókat. Az utolsó foglalkozást a zárórendezvény felkészülésére szántuk: gyakoroltuk a táncot videós megsegítéssel, hogy a rendezvény során minél gördülékenyebben menjen.

Mese-tár – digitális műhely

Vezető: Vigh Laura

A májusi foglalkozások középpontjában a StoryBoardThat elnevezésű program állt. Az első alkalommal csak ismerkedtünk vele. Megnéztük, hogyan kell alkalmazni, milyen lehetőségek vannak benne.

A második alkalommal már történetet készítettünk vele, melyet le is töltöttünk, hogy aztán megoszthassuk az iskola minden tanulójával. A gyerekek nagyon élvezték a programmal való foglalkozást.

Az utolsó alkalmon a zárórendezvényre készültünk. Különböző ismert rajzfilmeket kerestünk és hozzájuk tartozó dalokat, melyeket aztán letöltöttünk és megvágtunk.