SZAKMAI BESZÁMOLÓ: NTP-TFJ-19-001

Szakmai beszámoló az NTP-TFJ-19 kódjelű, a „Tehetségsegítés feltételrendszerének javítása a Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskolában” című nyertes pályázatunk megvalósításáról.

Összes beszerzett eszköz: 70 db
logikai-matematikai tehetségterületen: 26 eszköz
interperszonális tehetségterületen: 12 eszköz
térbeli-vizuális tehetségterületen: 32 eszköz

A pályázatban 70 db, 69 féle tehetségfejlesztésben használható eszközt, játékot szereztünk be. Ezek közül 26 db a matematikai-logikai, 12 db az interperszonális, 32 db a térbeli-vizuális tehetségterületek fejlesztésére alkalmas célzottan, de más tehetségterületek közvetett fejlesztését is meg lehet valósítani a segítségükkel. Az eszközök között vannak társasjátékok, logikai játékok, komplex fejlesztést megvalósító játékok, és olyanok is, melyek udvaron, vagy szabadban történő tehetségfejlesztésre is alkalmasak. Az eszközöket úgy választottuk ki, hogy két korosztály számára célzottan is el tudjuk különíteni őket, de célunk volt az is, hogy tehetséges tanulóink egyéni sajátosságaihoz is tudjuk igazodni.

Intézkedések:
1. Az eszközöket leltárba vettük és az eszközkölcsönző listájába tettük. Minden eszközhöz az intézményi OneDrive felületen feltöltjük az használati útmutatót és azt is, hogy mely terület célzott és közvetett fejlesztését szolgálja.
2. Az eszközök beszerzése után kollégáink számára online eszközbemutatót tartottunk, melyen megismerkedhettek az eszközökkel, azok célszerű használatával.
3. Az eszközöket az intézményi kölcsönzési protokoll szerint tároljuk.
4. A tanulók az eszközöket csak pedagógus felügyelete mellett használják.
5. Tankerületi bemutatót, egy eszközkatalógust készítettünk a pályázat eredményeiről, melyet online felületeken osztottunk meg.

Tájékoztatás a pályázatról 1.
A projektről, és arról, hogy nyertes pályázatot valósítunk meg az intézményben, egy rövid leírást készítettünk és publikáltuk intézményünk honlapján, az alábbi tartalommal:
„Örömmel értesítünk Mindenkit, hogy az Emberi Erősforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyílt, NTP-TFJ-19 kódjelű pályázaton intézményünk 1 millió forintos támogatásban részesül. A pályázat neve „Tehetségsegítés feltételrendszerének javítása a Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskolában”. A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programja alapján közzétett nyílt pályázat célja a köznevelési intézményekben megvalósuló, tanórán kívüli tehetséggondozó munkát és tanulók képességkibontakoztatását segítő tárgyi eszközfejlesztés támogatása különböző tehetségterületeken, a szakmai szempontokon alapuló megalapozottabb, kiegyensúlyozottabb fejlesztés érdekében.”

link: https://jegymiai.hu/?page_id=7571

Tájékoztatás a pályázatról 2.
A beszerzett eszközökről kollégáink számára TEAMS felületen tartott eszközbemutatóról egy rövid leírást készítettünk és publikáltunk az intézmény Facebook oldalán és honlapján, az alábbi tartalommal:
Eszközbemutató
Az NTP-TFJ-19 kódjelű, a „Tehetségsegítés feltételrendszerének javítása a Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskolában” nevű nyertes pályázatunk megvalósítása során 2020. október 5-én intézményi szakmai nap keretén belül online eszközbemutatót tartottunk.
Az eszközbemutató során intézményünk nevelőtestülete megismerkedett azzal a közel 70 darab tehetségsegítő eszközzel, melyet beszereztünk.
A beszerzett eszközöket az intézményben történő tanórán kívüli tehetséggondozó munka során használjuk fel a következő tehetségterületeken: matematikai-logikai, térbeli-vizuális és interperszonális tehetségterület.
Az online eszközbemutatóhoz készített prezentáció megtekinthető az alábbi linkre kattintva: https://cutt.ly/eszkozbemutato

1. sz. melléklet: tájékoztató szórólap

2. sz. melléklet: eszközbemutató prezentáció

link: https://jegymiai.hu/?page_id=7571

Tájékoztatás a pályázatról 3.
A Belső-Pesti Tankerület és egyéb érdeklődő pedagógusok számára tájékoztató katalógust és eszközbemutatót készítettünk, a szakmai tapasztalatok megosztása céljából, az alábbi tartalommal:
Eszközkatalógus
Az NTP-TFJ-19-001 kódjelű ,,A tehetségsegítés feltételrendszerének javítása a Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskolában” nevű nyertes pályázatunkhoz készítettünk egy eszközkatalógust, melyben képekkel illusztráltan felsoroljuk a beszerzett eszközöket, valamint néhány játékot részletesebben is bemutatunk.”

link: https://jegymiai.hu/?p=7774

2. sz. melléklet: eszközkatalógus

Tájékoztatás a pályázatról 4.
A pályázat megvalósításának tapasztalatairól a Belső-Pesti Tankerületi Központ honlapján cikket jelentettünk meg, az alábbi tartalommal:
Eszközök beszerzése tehetséggondozás segítésére a JEGYMI-ben
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására.
A 2019 szeptemberében beadott „Tehetségsegítés feltételrendszerének javítása a Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskolában” című pályázatunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra alkalmasnak minősítette.
Célunk a pályázatban a beszerzett tehetséggondozást támogató eszközökkel a tanórán kívüli foglalkozásainkon a tehetséges és tehetségígérettel bíró tanulók tehetséggondozását hatékonyabbá és számukra érdekesebbé, változatosabbá tenni. A közel 70 darab, 1.000.000 Ft értékben beszerzett eszközt az intézményben történő tanórán kívüli tehetséggondozó munka során a következő tehetségterületeken használják fel célzottan: matematikai-logikai, térbeli-vizuális és interperszonális tehetségterület, de más tehetségterületek közvetett fejlesztését is meg lehet valósítani a segítségükkel.
Az eszközök között vannak társasjátékok, logikai játékok, komplex fejlesztést megvalósító játékok, és olyanok is, melyek udvaron, vagy szabadban történő tehetségfejlesztésre is alkalmasak. Az eszközöket úgy választottuk ki, hogy két korosztály számára is elkülöníthető, de a tanulók egyéni sajátosságaihoz illeszkedően is lehet alkalmazni.
A beszerzett eszközöket az intézmény eszközkölcsönzőjében vettük leltárba, minden eszközről elektronikus formában leírást készítettünk, hogy tehetséggondozó kollégáink számára az eszközök kiválasztását és használatát megkönnyítsük. A játékokról, eszközökről szakmai nap keretén belül online eszközbemutatót tartottunk.

Az online eszközbemutatóhoz készített prezentáció megtekinthető az alábbi linkre kattintva:

https://cutt.ly/eszkozbemutato

link: http://kk.gov.hu/eszkozok-beszerzese-tehetseggondozas-segitesere-a-jegymi-ben

3. sz. melléklet: cikk a Belső-Pesti Tankerületi Központ honlapján

Jenei Andrea
intézményvezető