Sugár Bowling

Hétfő délután, a diákjaink a bowling tudásukat fejleszthették  a Sugár Üzletközpontban.  Akinek sikerült összegyűjtenie 500 garast 2 órás játékban vehetett részt. A gyermekek 4-5 fős csapatokban mérték össze a tudásukat. Nagyon jó volt látni, ahogy a tanulóink egymást segítették és örültek a másik sikerének.

Zsinórlabda bajnokság

Idei első zsinórlabda házibajnokságunkat 2021. szeptember 13-án rendeztük meg, melyre 200 garas volt a belépő. Mind az alsós, mind a felsős osztályokban sportszerű és hatalmas küzdelem zajlott, melyeken a következő eredmények születtek:

Alsósoknál 1. helyen végzett a Bódi Richárd, Gergely Dávid, Iváncsik Noel, Berkes Márk, Lakatos Péter és Zsuzsa néni összetételű csapat, míg 2. helyen a Baranyi Attila, Vidák Sára Lilien, Csanya Rikárdó, Undi Antal, Marosvári András és Gyula bácsi alkotta csapat végzett.

Felsősöknél a Gyula bácsi által vezetett csapat bizonyult jobbnak, melynek tagjai Rákosi Tímea, Berki Adrienn Mirella, Oláh Krisztofer és Pók István voltak. 2. helyen végzett a Komáromi Balázs, Hengl Éden Manó, Hamza Dávid, Herkó Zsolt és Rita néni alkotta csapat.

Deák17 Galéria

A héten a nyolcadikos diákok egy múzeumfoglalkozáson vettek részt a Deák17 Galériában. A kiállításon megismerkedtek a magyar streetart művészettel. A foglalkozás célja, hogy a mostani fiatalok tudatosabban szemléljék a lakókörnyezetüket és óvják annak vizuális értékeit.

Adományokat kaptunk!

Iskolánk egész évben várja az adományokat, hogy egész évben tudjunk segítséget és támogatást nyújtani a nélkülöző gyerekeknek és családjaiknak. Az őszi iskolakezdés megkönnyítéséhez a Vöröskereszttől kaptunk 30 db füzetcsomagot és 9 db tolltartót.

A dm drogerie markt Magyarország Kft-től 15 csomagot kaptunk, amelyben higiéniai termékek, tisztító-, fertőtlenítő és tisztálkodási szerek voltak.

A Ferencvárosi Torna Club NB I. labdarúgócsapata felajánlotta részünkre az általuk aláírt mezt és labdát. Erről később még adunk hírt.

Nagyon köszönjük a támogatásukat!

Kedves Tanulók, Szülők, Kollégák és Barátaink!

Nagy örömmel osztom meg a jó hírt, hogy Tóth Gyula Zoltán testnevelő kollégánk 2021. szeptember 01-én, tanévnyitó ünnepségünkön átvehette a Belső-Pesti Tankerületi Központ munkatársától, Garamvölgyiné Mészáros Judit osztályvezetőtől a Miniszter Elismerő Oklevele díjat.
A kitüntetéshez nagy szertetettel gratulálok! Kívánom, hogy még sok ilyen elismerésben legyen része Tóth Gyula Zoltán tanár úrnak!

Jenei Andrea
intézményvezető

Évnyitó 2021

Iskolánk kapuit is megnyitottuk  szeptember 1-én. A gyerekek izgatottan, de kicsit álmosan érkeztek meg a tornaterembe. Az évnyitó ünnepséget a 8. osztály adta elő, melyben volt közös ének, vers és mozgás is. Az első osztályos tanulók üdvözlő ajándékot kaptak az igazgató nénitől, amit nagy örömmel fogadtak.
Mindenkinek sikeres tanévkezdést kívánunk!

Tisztelt Szülők!

A Magyar Közlöny 97. számában kihirdetett Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi LII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-át kiegészítette, és így 2021 szeptember 01-jétől azon 1-es típusú diabétesszel élő gyermek részére, akinek szülője vagy törvényes képviselője ezt kéri (írásbeli kérelem benyújtásával), az intézmény speciális ellátást biztosít.

Kérem, hogy augusztus 13-án, 24.00 óráig szíveskedjenek jelezni, ha 1-es típusú diabétesszel élő gyermekük számára speciális ellátást szeretnének kérni. Írásbeli kérvényüket a titkarsag@jegymiai.hu e-mail címre, vagy az intézmény címére (Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.) levélben küldjék el!

Üdvözlettel:
Jenei Andrea
intézményvezető

A jogszabály pontos szövege:

10. § Az Nkt. 62. §-a a következő (1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az általános iskola, a fejlesztő nevelést oktatást végző iskola, a kollégium, a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az intézmény – beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt is – felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján az (1b)–(1e) bekezdés szerinti speciális ellátást biztosítja.
(1b) Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára az (1a) bekezdés szerinti esetben és módon előírhatja
a) a vércukorszint szükség szerinti mérését,
b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.
(1c) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1b) bekezdés szerinti feladat ellátását
a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki a hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy
b) iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján biztosítja.
(1d) A szülő, más törvényes képviselő az (1a) bekezdés szerinti kérelmét az Eütv. 15. § (5) bekezdésével összhangban megtett formában nyújtja be.
(1e) Az intézmény vezetője az e § szerinti esetkörben egy esetleges rosszullét esetén az Eütv.-vel összhangban álló speciális ellátási eljárásrendet alakít ki.”

Kitüntetések a JEGYMIAI-ban

Intézményünk munkatársai a Miniszter Elismerő Oklevele és a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéseket vehették át június 21-én, a Belső-Pesti Tankerülti Központ ünnepségén Hajnal Gabriellától a Klebelsberg Központ elnökétől és Beleznay Tamás tankerületi igazgatótól.

Balázs-Pöll Petra Miniszter Elismerő Oklevele
Fucsek Ildikó Miniszter Elismerő Oklevele
Märcz Klára Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Mészáros Béláné Miniszter Elismerő Oklevele
Pálmai Krisztina Miniszter Elismerő Oklevele

Sok szeretettel köszöntöm kitüntetett kollégáinkat, és köszönöm az intézményben végzett magas színvonalú, példamutató szakmai munkájukat!

Jenei Andrea
intézményvezető

Polgármesteri Dicséret Szeitz Mónika kollégánknak

Nagy örömmel gratulálok a magam és kollégáim nevében kiváló munkatársunknak, Szeitz Mónikának, aki a tegnapi napon átvehette a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Dicséret kitüntetését.
Mónika 26 éve dolgozik Józsefvárosban, a józsefvárosi gyermekekért. Kiváló pedagógus, megbízható és segítőkész kolléga. Gyermekszeretete, szakmai tudása példaértékű. Nagyon örülök, hogy munkatársak vagyunk, bízom abban, hogy ez még sokáig így marad, és még számos sikerének lehetek tanúja.
Szívből, szeretettel gratulálok!

Tolnai piac

Az alsósok már izgatottan várták az idei tanév utolsó garasos programját, a Tolnai piacot. Mindenféle portéka közül választhattak, önfeledten vásároltak az összegyűjtött garasaikból. Reméljük mindenki elégedetten tért haza!