Tisztelt Szülők!

A Magyar Közlöny 97. számában kihirdetett Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi LII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-át kiegészítette, és így 2021 szeptember 01-jétől azon 1-es típusú diabétesszel élő gyermek részére, akinek szülője vagy törvényes képviselője ezt kéri (írásbeli kérelem benyújtásával), az intézmény speciális ellátást biztosít.

Kérem, hogy augusztus 13-án, 24.00 óráig szíveskedjenek jelezni, ha 1-es típusú diabétesszel élő gyermekük számára speciális ellátást szeretnének kérni. Írásbeli kérvényüket a titkarsag@jegymiai.hu e-mail címre, vagy az intézmény címére (Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.) levélben küldjék el!

Üdvözlettel:
Jenei Andrea
intézményvezető

A jogszabály pontos szövege:

10. § Az Nkt. 62. §-a a következő (1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az általános iskola, a fejlesztő nevelést oktatást végző iskola, a kollégium, a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az intézmény – beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt is – felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján az (1b)–(1e) bekezdés szerinti speciális ellátást biztosítja.
(1b) Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára az (1a) bekezdés szerinti esetben és módon előírhatja
a) a vércukorszint szükség szerinti mérését,
b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.
(1c) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1b) bekezdés szerinti feladat ellátását
a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki a hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy
b) iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján biztosítja.
(1d) A szülő, más törvényes képviselő az (1a) bekezdés szerinti kérelmét az Eütv. 15. § (5) bekezdésével összhangban megtett formában nyújtja be.
(1e) Az intézmény vezetője az e § szerinti esetkörben egy esetleges rosszullét esetén az Eütv.-vel összhangban álló speciális ellátási eljárásrendet alakít ki.”