Tájékoztatás az április 19-ével történő változásokról

Tisztelt Szülők!

A nevelés-oktatás megszervezése

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban 2021. április 19-től az általános iskola 1-4. évfolyamai jelenléti munkarendben működnek. Az általános iskolák 5-8. évfolyamai 2021. május 10-ig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben vesznek részt az oktatásban.

Nevelés-oktatás az 1-4. évfolyamon

A nevelés-oktatás 1-4. osztályban elkezdődik, a megszokott órarend szerint. Kérem az 1-4. évfolyamos tanulók szüleit, hogy gyermeküket 7.45 órára hozzák be az iskolába. Amennyiben kérik, a gyerekeket a tanórák után haza lehet vinni. Kérem, hogy reggel 8 óra előtt és délután 4 óra után csak indokolt esetben legyenek gyermekeik ügyeletben!

Járványügyi helyzet miatt otthon maradó tanulók 1-4. évfolyamon

Amennyiben az 1-4. évfolyamos gyermekeiket a járványügyi helyzet miatt nem engedik iskolába, kérem, írjanak egy hivatalos kérvényt az iskola e-mail címére (titkarsag@jegymiai.hu)! Ebben az esetben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a házi feladatokat KRÉTA naplón keresztül megkapják. Jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható. Intézményünkben adatvédelmi okok miatt nem tudjuk biztosítani a jelenléti tanórába való online bekapcsolódás lehetőségét.

250 órát meghaladó hiányzás

250 órát meghaladó hiányzás esetén, ha gyermekük teljesítményét a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem tudtuk értékelni, gyermekük osztályozóvizsgát tehet. Az osztályozó vizsga egy lehetőség, amivel eredményesen, a kellő tudás birtokában tudjuk lezárni gyermekük tanévét.

Ügyelet biztosítása 5-8. évfolyamon

5-8. évfolyamon továbbra is van lehetőségük arra, hogy gyermekük számára indokolt esetben ügyelet kérjenek. A rászoruló tanulók számára továbbra is biztosítjuk az étkezési lehetőséget, az ételek hazavitelével.

Védő-óvó intézkedések

Biztosítjuk az épület folyamatos fertőtlenítését, és az egészségügyi szabályok szigorú betartását, betartatását.

Kötelező a testhőmérséklet-mérése, a helyiségek fertőtlenítése, szellőztetése, az előírások szerinti maszkviselés, a nagy létszámot érintő rendezvények elhalasztása. Összevontan tanulócsoportok nem tartózkodhatnak az intézményben.

Vigyázzanak magukra és gyermekeikre!

Kérem, ha kérésük, kérdésük lenne, keressenek bizalommal:

Jenei Andrea
intézményvezető