Kerékgyártó Csilla a Tanév pedagógusa a Józsefvárosi EGYMI-ben

A Belső-Pesti Tankerületi Központ által kiírt díjat ebben a tanévben Kerékgyártó Csilla kollégánk kapta.

Részlet Csilla méltatásából:
Kerékgyártó Csilla okleveles mesterpedagógus 2006 óta a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola munkatársa, munkaközösség-vezető, utazó gyógypedagógus.
Óráin a tanár vezető szerepe érvényesül, emellett a nyugodt, őszinte, és oldott légkör, a nyitottság, az egyénre szabott megsegítés is nagy szerepet kap. Több óráját kéttanáros modellben tartja, valamint ebben a tanévben KIP-es órákat is tartott hátrányos helyzetű diákjai számára. Saját fejlesztésű digitális tartalommal ellátott eszközeinek használata mindennapos és eredményes. Fejlesztései során a pozitív megerősítésre, a folyamatos ellenőrzésre, a megfelelő, motiváló értékelésre mindig hangsúlyt fektet. Szakmai, gyógypedagógiai tevékenységével módszertani ismereteket közvetít kollégái számára.
Több éve fogadja az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának gyógypedagógus hallgatóit összefüggő terepgyakorlatra, évente több száz órányi gyakorlatvezetői feladatot vállalva.
Fejlesztéseinek bemutatásával aktívan kapcsolódik be bázisintézményi munkánkba, a mesterprogramjához kapcsolódó disszeminációs tevékenységeiben tudásmegosztó alkalmak során számos lehetőséget biztosított intézményünk és más, érdeklődő pedagógusok számára.
Jellemzi az innovációra való törekvés. Több, intézményi szintű innováció ötletgazdája, megvalósítója: a középiskolás korú sajátos nevelési igényű tanulók diagnosztikus méréséért felelős munkacsoport vezetőjeként idén a fenntarthatósággal foglalkozó munkacsoport vezetésének feladatát is ellátja és nagy lelkesedéssel végezi.

Nagyon nagy szeretettel gratulálok Csillának, sok szakmai és magánéleti sikert kívánok Neki a diákok és a nevelőtestület nevében:

Jenei Andrea
főigazgató