Kacsala Gabriella intézményegységvezető-helyettes, gyógypedagógus, Gordosné Szabó Anna-díjat kapott

A díjat, azok a szakmai gyakorlati képzésben résztvevő gyakorlatvezető gyógypedagógusok kaphatják, akik a leendő gyógypedagógusok gyakorlati képzését a tudomány és a kutatás legfrissebb elméleti eredményeinek felhasználásával reflektív és innovatív módon gazdagítják/gazdagították. Idén, 2023. szeptember 08-án munkatársunk, Kacsala Gabriella is átvehette ezt a nagyon rangos díjat.

Kacsala Gabriella 17 éve gyógypedagógus, 10. éve a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola munkatársa.

Gyógypedagógusi tevékenységeit nagy szakértelemmel és szakmai hozzáértéssel végzi. Pedagógiai munkájában olyan módszertani kultúrát képvisel, mellyel differenciáltan szolgálja mind a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését, mind a befogadó pedagógusok szakmai kiteljesedését.

Kapcsolata nemcsak a tanítványaival, hanem szüleivel is egyaránt közvetlen, nehézségeikkel, kérdéseikkel bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá.

Az új kihívások hatására is minden helyzetben megállja a helyét és a változások lendületet adnak munkájának. Széles életkori skálát átfogva neveli-oktatja és fejleszti a gyermekeket, óvodától érettségiig képes elvarázsolni a sajátos nevelési igényű tanulókat.

Több éve gyakorlatvezető tanárként is aktív, gyógypedagógus hallgatói magas szintű szakmai tudást kapnak tőle. Ugyanakkor vallja, hogy a fiatal nemzedéktől legalább annyi impulzust, új tudást kap, mint a hallgatók tőle. Partneri kapcsolatra törekszik, így vezeti a gyakorlatokat. Figyel hallgatói erősségeire, ezeket hangsúlyozza, de ügyel arra is, hogy miben tud számukra fejlesztési lehetőséget megfogalmazni, és a fejlődés útjához is tud irányt mutatni.

A járványhelyzet idején azoknak a hallgatóknak, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak gyakorlatukon részt venni, videókat készített tanóráiról, és online tartotta meg szakmai gyakorlatukat.

Gyakorlatvezetőként nyílt kommunikációjú, őszinte és egyenes. Hallgatói emberi tulajdonságai miatt is tisztelik, elismerik. Majdnem minden évben lett olyan kollégánk, aki az ő hallgatója volt, mert nála szerette meg az intézményünkben folyó gyógypedagógiai munkát.

Pedagógus közösségünk fontos tagja, tapasztalatával, értékes észrevételeivel, javaslataival útmutatást ad mindenki számára.

Nagyon nagy szeretettel gratulálunk Gabinak, nagyon büszkék vagyunk a munkájára és további sok sikert kívánunk neki!

A nevelőtestület nevében:

Jenei Andrea
igazgató