COVID-19

Covid-19 esetekkel összefüggő aktuális intézményi állapot:

Igazolt koronavírusos diákok száma: 0

Igazolt koronavírusos munkatársak száma: 0

Tantermen kívüli digitális oktatásban tanuló osztályok száma: 1

Rendkívüli szünet miatt otthon tartózkodó osztályok száma: 0

A listát az aktuális állapotnak megfelelően folyamatosan frissítjük!
Az utolsó frissítés dátuma: 2021.11.25.

 

Tisztelt Szülők!

2020. szeptember 28-tól intézményünkben változnak a maszkviselés szabályai, a járványügyi intézkedéseknek megfelelően. A gyermekeknek kötelező a helyes maszkviselés az intézmény közösségi tereiben (folyosó, öltöző, aula). Kérjük, hogy gyermekük számára biztosítsák a maszkot!

A gyermekek és az iskolai dolgozók testhőmérsékletét belépésnél továbbra is mérjük.

Köszönettel:

Jenei Andrea
intézményvezető

 

Tájékoztatás újabb járványügyi intézkedésekről

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési terve alapján szeretném Önöket tájékoztatni az intézményben bevezetésre kerülő újabb szabályokról.

  1. Betegségből adódó hiányzások igazolása: Amennyiben gyermekük bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
  2. Kulturális programok: Az intézményben hagyományosan megrendezésre kerülő zárttéri, nagy létszámú, több osztályt is érintő kulturális programokat egyelőre elhalasztjuk.
  3. Belépés az iskolába: Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
  4. Úszásoktatás: Az őszi úszásoktatás felfüggesztésre kerül.
  5. Sportkör: A sportköri foglalkozásokat kislétszámmal, lehetőség szerint szabadtéri helyszíneken szervezzük meg.
  6. Étkezés: Az intézményben szeptember 01. óta a tanulók szakaszosan étkeznek, az ebédlőben egyszerre csak két osztály tartózkodik, ugyanazoknál az asztaloknál ülve, megtartva a megfelelő védőtávolságot.

Jenei Andrea
intézményvezető

 

Fontos járványügyi intézkedések

Tisztelt Szülők! 

Kérem, az alábbiak szíves tudomásul vételét! 

Egészség megőrzés 

Kizárólag egészséges, tünetmentes gyermekeket fogadunk az intézményben.

Az intézménybe lépő tanulók testhőmérsékletét naponta, a felnőttek testhőmérsékletét alkalomszerűen ellenőrizni fogjuk.

Aki az iskolában lázas lesz, vagy egyéb, betegségre utaló tüneteket mutat, azt elkülönítjük, a szülőt és az iskolaorvost értesítjük. Amíg a szülő megérkezik, addig a gyermek számára felügyeletet biztosítunk.

A reggeli beléptetésnél a szülők nem jöhetnek be a külső kapun. Ha szeretnének ügyeket intézni, telefonon (06-1-31-44-64), vagy e-mailben (titkarsag@jegymiai.hu) egyeztetett időpontban megtehetik.

A maszk a gyermekek és pedagógusok számára nem kötelező. Más, az iskolába belépő személyeknek kötelező a helyesen feltett maszk viselése.

Ügyelet 

Az iskola azt kéri, a gyerekek a reggeli és esti ügyeleten csak a legszükségesebb időt töltsék. Az osztályok számára csak vegyes csoportban tudunk ügyeletet biztosítani.

Az ügyelet továbbra is reggel 7.00 órakor kezdődik.

Az első tanórát tartó gyógypedagógus kolléga 7.45-re érkezik és az osztály jelenlévő tanulóit felkíséri a tanterembe. A további, érkező gyermekek folyamatosan felvonulnak a tantermekbe.

A délutáni ügyelet 5 óráig tart, amennyiben az időjárás engedi, az ügyeletet az udvaron – vagy az udvaron és egy kijelölt földszinti osztályteremben megosztva oldjuk meg.

A járványügyi ajánlásokat szem előtt tartva, a tömeges jelenlétet lehetőleg elkerülve az önállóan közlekedő, egyedül hazainduló tanulók délután 15.45 órakor az aulából elindulhatnak, amennyiben a szülő/gondviselő ehhez írásban hozzájárul.

A gyermekeikért érkező szülők a várakozás ideje alatt nem tartózkodhatnak az iskola épületében, így a porta előterében sem.

Lehetőséget biztosítunk – az ajánlott szociális távolságtartás betartásának elérése érdekében – arra, hogy a szülők a gyermekeket 15.30 és 16.00 óra között is elvihessék az iskolából, ha erre lehetőségük nyílik. Kérjük, ezt a szándékukat írásban előre jelezzék az osztályfőnökök által kért módon!

Ha valaki a szokottól eltérő időben vinné el gyermekét, azt előre jeleznie kell az üzenő füzetben, vagy a KRETA-n, TEAMS-en keresztül.

Kapcsolattartás 

Az Önök számára a kapcsolattartásban az elektronikus megoldásokat részesítjük előnyben a KRÉTA és a TEAMS felületen keresztül.

Takarítás, fertőtlenítés 

A takarítás és fertőtlenítés folyamatos lesz az épületben.

A tanórákon és a szünetekben biztosítjuk a rendszeres, ahol lehet, az időjárás függvényében a folyamatos szellőztetést. Kérjük, hogy megfelelő ruhát biztosítsanak!

Testnevelés 

A testnevelés órák levegőzéssel, sétával, udvaron és a műfüves pályán is lebonyolíthatók, heti minimum egy óra a tornateremben lesz. Az úszásórák várhatóan szeptember közepétől indulnak.

Étkezés 

A reggeliztetést, ebédeltetést az étkedében elnyújtott időintervallumban bonyolítjuk le, egyszerre csak 2 osztály fog étkezni. Ebéd előtt mindenki kezet mos. Az ebédlő tisztán tartásáért és fertőtlenítéséért az étkezést lebonyolító szervezetek a felelősek.

Szülői kötelezettség 

Az intézmény járványügyi eljárásrendjének megismerése minden szülőnek kötelessége lesz, melyet a honlapon megtalálhatnak és a KRÉTA ellenőrzőn keresztül eljuttatunk. A járványügyi intézkedési terv elolvasását aláírásával, vagy a KRÉTA ellenőrzőn keresztül történő üzenettel kérem, igazolják 2020. szeptember 10-ig.

Budapest, 2020. szeptember 1.

Jenei Andrea
intézményvezető