Kecskésné Kóti Gyöngyi

222Intézmény: Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola

Beosztása: cigány népismeretet oktató pedagógus, komplex szabadidős tevékenység munkaközösség vezetője

Kecskésné Kóti Gyöngyi 1998-óta dolgozik intézményünkben, a Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskolában. A fogyatékos gyerekek mindenek felett álló érdekeinek figyelembevétele, megsegítése hivatástudatának napi gyakorlatban való megnyilvánulása példaértékű.

A nevelőtestület és a tanulók által tisztelt, kedvelt egyéniség, vérbeli pedagógus. Példás munkafegyelemmel, szorgalommal végzi feladatait.

Kiváló esztétikai érzékkel vezeti és valósítja meg az intézmény folyamatos dekorálását, a rendezvények lebonyolítását. Mindennapi munkáját a hihetetlen lelkesedés, tenniakarás, kreativitás és optimizmus jellemzi. Különösen érzékeny és elkötelezett mindazon gyermekek tehetséggondozásának megvalósításában, sikerorientált fejlesztésében, akik az iskolai sikertelenségükben, mindennapi életükben folyamatos kudarcot élnek meg. Foglalkozásain játékosság, nyugodt érzelmi légkör, kreatív alkotó műhelymunka érvényesül.

Számos kulturális versenyen érnek el tanítványai 1. és 2. helyezést, rendszeresen részt vesznek ünnepségeken, konferenciákon, mint meghívott vendégek.